"Journal of the Society of Archivists", II, nr 10, London 1963-1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 315-316
Stefan Krzysztof Kuczyński

 

do góry