Wczesnosasanidzkie reliefy skalne Iranu

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 14 (2009) s. 17-53
Maciej Grabowski

 

do góry