Przedstawienia Boga-Węża na pieczęciach cylindrycznych z okresu akadyjskiego : analiza ikonograficzna

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 10 (2000) s. 189-214
Arkadiusz Sołtysiak

 

do góry