Fragmenty marmurowych naczyń z "Willi z widokiem" w Ptolemais w Libii

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 14 (2009) s. 5-15
Marta Bura

 

do góry