Dylematy austriackiej polityki wobec Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia 1733 roku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 28 (259) (1993) s. 103-124
Jerzy Dygdała

 

do góry