Międzynarodowe przesłanki odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 roku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 14 (101) (1978) s. 23-49
Zofia Waszkiewicz

 

do góry