Próby rozumienia uczestników dziejów jako źródło deformacji poznania historycznego

Historyka : studia metodologiczne, Tom 36 (2006) s. 23-35
Maciej Dymkowski

 

do góry