Corregio i Sacra Conversazione w książce Marcina Fabiańskiego

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 2/3 (1996/1997) s. 185-189
Lech Kalinowski , Marcin Fabiański (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marcin Fabiański ,Corregio and Sacra Conversazione ,Kraków : Uniwersytet Jagielloński 1994

 

do góry