Jerzy Domasłowski, Alicja Karłowska-Kamzowa, Marian Kornecki, Helena Małkiewiczówna, "Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce" : [recenzja]

Folia Historiae Artium, Tom 22 (1986) s. 133-147
Jerzy Gadomski , Jerzy Domasłowski (aut. dzieła rec.), Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.), Marian Kornecki (aut. dzieła rec.), Helena Małkiewiczówna (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy Domasłowski [et al.] ,Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce ,Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1984

 

do góry