"Prace i Materiały Muzeum Etnograficznego w Łodzi : Seria Etnograficzna", vol. 16 : 1972, vol. 18 : 1974 : [recenzja]

Ethnologia Polona, Tom 4 (1978) s. 159-161
Andrzej Brencz

 

do góry