Charakterystyka antropologiczna zawartości popielnicy z Woli Łobudzkiej, stan 1, gmina Szadek

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 21 (1997) s. 43-50
Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska, Andrzej Malinowski , Przemysław Wesołek (tł.)

 

do góry