Łódzkie ośrodki zakładowe w świetle potrzeb informacyjnych użytkowników : próba analizy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 5 (1993) s. 49-84
Aleksandra Wejman-Sowińska

 

do góry