Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1986-1990

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 5 (1993) s. 115-146
Hanna Tadeusiewicz

 

do góry