Pastoralny wymiar kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 10 (2009) s. 182-193
Kazimierz Matwiejuk

 

do góry