Najnowsze dzieje Rosji carskiej i ZSRR w zagranicznych czasopismach historycznych w latach 1962-1965

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 2 (1967) s. 312-328
Wiesław Balcerak

 

do góry