Łukasz Wałowski, mieszczanin poznański : przyczynek do zagadnienia fundacji srebrenego ołtarza kórnickiego

Studia Muzealne, Tom 10 (1974) s. 101-103
Joanna Eckhardt

 

do góry