Nowożytna "fortalicja" w Gorzkowicach, gmina "loco", województwo piotrkowskie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 21 (1997) s. 187-205
Aleksander Andrzejewski, Janusz Pietrzak , Przemysław Wesołek (tł.)

 

do góry