Prywatna apoteoza w Syrii okresu rzymskiego : uwagi nad tondem brązowym znalezionym w Caesarei Paneas

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 22 (1998) s. 3-19
Ilona Skupińska-Lovset

 

do góry