Przemiany architektoniczne katedry krakowskiej w pierwszej połowie XV wieku i ich związek z działalnością fundacyjną kardynała Zbigniewa Oleśnickiego

Studia Waweliana, Tom 1 (1992) s. 7-28
Marek Walczak

 

do góry