Badania prowadzone w 1962 roku w obrębie kościoła parafialnego w Zagości, pow. Pińczów

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 286-305
Elżbieta Dąbrowska, Andrzej Tomaszewski

 

do góry