Badania nad metakomunikacją literacką

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 5 (152) (1978) s. 160-162
Michał Boni, Anton Popovič
Title of the reviewed work:
red. Anton Popovič ,Terminologický slovník literárnomúzejnej komunikácie ,Dolný Kubin : Literárne Múzeum ; Nitra : Pedagogicka Fakulta 1977

 

do góry