Nieznany list b-pa Walerjana Protaszewicza do papieża Grzegorza XIII z 1576 r., w sprawie erekcji Uniwersytetu Wileńskiego

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 2 (1938) s. 270-271
Władysław Szulc

 

do góry