Długi Kołłątaja w r. 1794. (Notatka do życiorysu)

Przegląd Historyczny, Tom 19, Numer 3 (1915) s. 322-323
Władysław Smoleński

 

do góry