"Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia - teoria - praktyka", Zbigniew Bauer, Kraków-Wrocław 2009 : [recenzja]

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 13, Numer 1-2 (25-26) (2010) s. 459-461
Tomasz Mielczarek , Zbigniew Bauer (aut. dzieła rec.)

 

do góry