Urząd generała-gubernatora Finlandii w świetle instrukcji 1812 r. Z dziejów fińskiego systemu politycznego w XIX w.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 44 (2009) s. 237-248
Barbara Szordykowska

 

do góry