Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, Tom 36 (2005) s. 85-98
Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski

 

do góry