"Wrocław na planach XVI-XX wieku (katalog wystawy)", Krystyna Szykuła, Halina Okólska, W. Sobociński, R. Wytyczak, pod red. H. Okólskiej, Wrocław 1999, ss. 32, 43 barwne reprodukcje planów : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 55, Numer 2 (2000) s. 353-356
Bogusław Czechowicz , Krystyna Szykuła (aut. dzieła rec.), Halina Okólska (aut. dzieła rec.), W. Sobociński (aut. dzieła rec.), R. Wytyczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry