Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Przemówienie Prezesa T.N.W. Wacława Sierpińskiego.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 42 (1949) s. 67-70
Wacław Sierpiński

 

do góry