Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Nagrody naukowe.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 42 (1949) s. 77, 77-0

 

do góry