Janusz Tandecki, Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych (Seria: Biblioteka ToMiTo), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 276

Rocznik Toruński, Tom 36 (2009) s. 301-302
Piotr Oliński, Janusz Tandecki
Title of the reviewed work:
Janusz Tandecki ,Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych ,Toruń 2008

 

do góry