<Declaratio sententiae> i <leuteratio> (<Läuterung>) w dawnym prawie polskim

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 40, Numer 2 (1988) s. 115-130
Zygfryd Rymaszewski

 

do góry