Wyjątki z najdawniejszej księgi miejskiej lubelskiej

Archiwum Komisyi Historycznej, Tom 3 (1886) s. 45-60

 

do góry