Sylwia Grochowina, Jan Sziling, Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik-grudzień 1939), Biblioteka Fundacji "Archiwum pomorskie AK" w Toruniu, T.LV, Toruń 2009, ss. 132

Rocznik Toruński, Tom 36 (2009) s. 303-306
Katarzyna Kacka, Sylwia Grochowina, Jan Sziling
Title of the reviewed work:
Sylwia Grochowina, Jan Sziling ,Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik-grudzień 1939) ,Toruń 2009

 

do góry