"Prusy, Austria i Rosja wobec Konstytucji 3 Maja : zagadnienia wybrane", H. Kocój, Katowice 1996 : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 41, Numer 2 (341) (1997) s. 155-158
Zdzisław Janeczek , H. Kocój (aut. dzieła rec.)

 

do góry