Sprawozdanie z działalnośći Muzeum w Koszalinie za 1956 r.

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 2 (1956) s. 378-379
Irena Prawdzic, Marian Sikora

 

do góry