Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej. Sesja naukowo-badawcza, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 4-6 listopada 2010 r.

Barok : historia, literatura, sztuka, Tom 17, Numer 2 (2010) s. 219-221
Michał Kuran

 

do góry