Czy istniał Jarłyk Mamaja na ziemie ukraińskie : próba postawienia problemu

Lituano-Slavica Posnaniensia : studia historica, Tom 9 (2003) s. 153-172
Feliks Szabuldo

 

do góry