W kręgu spornych zagadnień "Journal Historique de Varsovie" i "Bulletin National Hebdomadaire" z 1794 roku

Rocznik Warszawski, Tom 8 (1970) s. 125-142
Józef Szczepaniec

 

do góry