Uśmiech Stalina czyli jak polubić socrealizm

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 407-408, 65-88
Marek Hendrykowski

 

do góry