[W związku z uprzejmym omówieniem mojej książki...]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 3 (1967) s. 298-299
Henryk Batowski

 

do góry