Między retoryką a retorycznością powieści Teodora Parnickiego

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 1/2 (103/104) (2007) s. 92-97
Mirosław Ryszkiewicz

 

do góry