Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku "Zamczysko" w Chrobrzu, pow. Pińczów, w latach 1959-1960

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 274-285
Elżbieta Dąbrowska

 

do góry