"Wieczór trzech króli"

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 21, Numer 11 (1976) s. 128-147
Tadusz Peiper

 

do góry