Dokumenty do historji kamienic, przeznaczonych na chowanie metryk W. X. L. (1588-1712)

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1-2 (1930) s. 293-311
Marja Łowmiańska

 

do góry