Towarzystwo Zaliczkowe i Kredytowe w Rzeszowie w latach 1914-1921

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 8 (1999) s. 73-85
Zofia Witaszczyk

 

do góry