Bilety kolejowe w Galicji w latach 1847-1914

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 125-141
Dariusz Opaliński

 

do góry