"Jewrei goroda Brody (1584-1944)", Jakow Chonigsman, Lwow 2001, Lwowskoje Obszczestwo Jewrejskoj Kultury im. Szolom-Alejchema, ss. 120, il. : [recenzja]

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 11 (2002) s. 270-274
Wacław Wierzbieniec , Jakow Chonigsman (aut. dzieła rec.)

 

do góry