Sieroctwo i starość na wsi w majętności błażowskiej w XVII-XIX w.

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 17 (2006) s. 27-38
Małgorzata Kutrzeba

 

do góry