Język geometrii w sztuce polskiej ostatniego dziesięciolecia

Format : pismo artystyczne, Tom 61 (3-4) (2011) s. 16-19
Bożena Kowalska

 

do góry