Nowa historia sztuki obszarów Czechosłowacji

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 5, Numer 3/4 (1937) s. 353-358
Wojsław Molè
Title of the reviewed work:
,Československa Vlastivěda ,Praga 1935

 

do góry